Fabryka Schindlera


Fabryka przy ulicy Lipowej 4 zaczęła działalność dwa lata przed wojną. Założyli ją trzej żydowscy przedsiębiorcy. Jesienią 1939 roku jej właścicielem został sudecki Niemiec Oskar Schindler (1908-1974). W swojej Deutsche Emalien Fabrik, zwanej potocznie Emalią, zatrudniał Żydów, ratując ich tym samym przed wysiedleniami i wywózkami do obozów. Po utworzeniu getta ilość pracowników żydowskich wzrosła (w latach 1941-1943) ze 190 do 900 osób. Po likwidacji getta (marzec 1943 r.), dzięki rozległym kontaktom i łapówkom Schindler uzyskał zgodę na utworzenie na terenie fabryki podobozu obozu pracy w Płaszowie. Jego pracownicy zamieszkali w wybudowanych przy fabryce barakach. Warunki sanitarne i racje żywnościowe były tu znacznie lepsze niż w obozie.

W obliczu przegranej wojny hitlerowcy zaczęli sposobić się do ewakuacji. Podobóz w Emalii zlikwidowano. Wtedy Schindler postanowił zakupić budynek w Brünnlitz (Czechy) i tam uruchomić fabrykę amunicji. Pracować w niej mieli Żydzi zatrudnieni w DEF. W ten sposób udało się Schindlerowi uratować ok. 1100 osób.

W roku 1993 na kanwie tych wydarzeń powstał słynny film Stevena Spielberga Lista Schindlera. Schindler do końca życia utrzymywał kontakty z uratowanymi przez siebie Żydami, a od instytutu Yad Vashem otrzymał medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Zgodnie ze swym życzeniem został pochowany na cmentarzu katolickim w Jerozolimie.

Źródło: krakow.travel

Facebook