Kopalnia Soli w Wieliczce


Kopalnia, jako jeden z dwunastu obiektów wybranych spośród niezwykłych miejsc i budowli na całym świecie, została w 1978 r. wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W uzasadnieniu tej decyzji napisano:

Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych.

Trasa turystyczna

Zwiedzanie trasy turystycznej, czyli 20 zabytkowych komór połączonych chodnikami o długości ok. 2 km (usytuowanych na głębokości 64-135 m) oraz podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich (znajdującej się na III poziomie kopalni) trwa ok. 3 godzin. Trasa obejmuje kaplicę św. Kingi i inne podziemne komory wydrążone w soli, solne rzeźby XVII-XX w., jeziorka solankowe, wyrobiska poeksploatacyjne, oryginalne maszyny i urządzenia górnicze. Kopalnię zwiedza się wyłącznie pod opieką przewodnika.

Turyści indywidualni po zakupie biletów oczekują na przydział przewodnika.

Źródło: krakow.travel

Facebook